Regulamin serwisu Digital DJ

Poniżej przedstawiamy pełną treść Regulaminu, a jeszcze niżej jego omówienie, w przystępony sposób.najważniejsze postranowienia.  Omówienie regulaminu służy jedynie do celów informacyjnych.  Prosimy zwrócić uwagę na różnice w cenach przy róznych rodzajach płatnosci. W skrócie dokonywanie takich czynności jak odnawianie legitymacji i transferu z własnego profilu w serwisie jest tańsze i szybsze. Jeśli jednak chcesz płacić przelewem tradycyjnym - możesz to robić - ale wyjdzie nieco drożej.
Pamiętaj też, że odnowić legitymację możesz tylko na 14 dni przed końcem ważności aktualnej. Z tego powodu w twoim profilu opcja odnowienia legitymacji będzie widoczna dopiero na 14 dni przed datą końca ważności aktualnej legitymacji. 

 

REGULAMIN SERWISU DIGITAL DJ 

Prawa użytkownika i wykorzystanie plików

 1. Użytkownik serwisu, zwany dalej Użytkownikiem, nabiera prawo do ściągnięcia pliku cyfrowego audio, który można zapisać jednorazowo na płycie CD-R, przy zachowaniu formatu pliku źródłowego, lub innym urządzeniu (np. dysku) magazynującym pliki audio, który posłuży do publicznego odtworzenia pliku.  Użytkownik jest tzw. end-userem, czyli użytkownikiem końcowym – bez prawa odstępowania materiału innym osobom.
 2. Pliki umieszczone na serwerze są własnością podanych przy nich w serwisie wydawców, producentów lub dystrybutorów. Dlatego udostępnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie prawa autorskiego i pokrewnych. Użytkownik może skopiować utwór w celu wykorzystania go do odtworzenia publicznego tylko personalnie przez jego samego. Można zrobić dodatkową kopię pliku cyfrowego audio - zapasową - na dowolnym nośniku, którą należy przechowywać poza miejscem odtwarzania publicznego, na przykład w domu. 

Okresy ważności transferów i legitymacji

 1. Okres ważności legitymacji członkowskiej wynosi 6 miesięcy. Oznacza to, że Użytkownik korzystający z miesięcznego abonamentu zobowiązany jest do doładowywania konta według wybranego rodzaju pakietu (D1, D2 lub D3) co 30 dni, przez okres pół roku, na jaki wystawiana jest legitymacja. Po upływie 30 dni Użytkownik ma 20 dni na ponowne doładowanie konta na okres kolejnych 30 dni, o czym zostanie wcześniej poinformowany przez system powiadamiający w serwisie oraz droga mailową. Po upływie okresu 20 dni (50 dzień od poprzedniego doładowania) Użytkownik traci prawo do doładowywania w trybie miesięcznym na rzecz trybu abonamentu półrocznego. Po jego upłynięciu Użytkownik ponownie nabiera prawo do jednorazowego odnawiania subskrypcji w trybie miesięcznym. O końcu okresu ważności legitymacji Użytkownik powiadamiany jest przez system powiadomień w serwisie cyfrowym oraz przypomnieniem mailowym.

Legalność muzyki w serwisie

 1. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie legalności ściągniętych z serwisu utworów na podstawie wygenerowanego w serwisie „Certyfikatu pochodzenia utworu muzycznego audio”. Taki plik stanowi załącznik do ściągniętych plików. Taki plik należy zapisać jako PDF lub wydrukować i przechowywać w tym samym folderze co pliki mp3, by przedstawiać w razie potrzeby na życzenie organów kontrolujących. W profilu Użytkownika można sobie wygenerować certyfikat za dowolny okres.

Format muzyki w serwisie

 1. Formatem plików w serwisie cyfrowym jest mp3 320 kbps

Legitymacja członkowska

 1. Użytkownik otrzymuje spersonalizowaną legitymację członkowską ważną przez okres 6 miesięcy. Może być wysłana do Użytkownika listem poleconym lub odebrana osobiście. Opłata członkowska z tytułu wystawienia legitymacji wynosi 50.00 PLN brutto*; w cenę wliczony jest koszt jej wysyłki poleconej do Użytkownika wraz z materiałami reklamowymi oraz specjalne etui i smycz do przywieszania legitymacji. Legitymacje są wystawiane w półrocznych okresach liczonych od daty rejestracji Użytkownika.
 2. W terminie 14 dni przed datą upłynięcia ważności legitymacji Użytkownik ma możliwość jej automatycznego odnowienia w swoim profilu za pośrednictwem platformy płatniczej PayU. W przypadku, kiedy data ważności legitymacji minie, Użytkownik ma możliwość automatycznego jej odnowienia podczas próby logowania do serwisu, pod warunkiem posiadania aktywnego pakietu transferu na min. 15 dni. W pozostałych przypadkach Użytkownik chcący odnowić ważność legitymacji proszony jest o kontakt z biurem DJ Promotion telefonicznie, przez e-mail lub formularz kontaktowy, znajdujący się na stronie głównej oraz serwisie.
 3. Opłata członkowska (w tym legitymacja) w przypadku statusu ADEPT wynosi 50,00 PLN.

Transfery 

 1. Po wybraniu opcji transferu i uregulowaniu zapłaty Użytkownik nabiera prawo do korzystania z serwisu w minimalnym okresie 30 dni w zakresie wybranej opcji, czyli limitowaną wielkością transferu; jeśli użytkownik wykorzysta transfer przed upływem 30 dni, może wykupić kolejny pakiet transferu według swojego wyboru (można go zmienić na inny bez dodatkowych opłat); wystarczy dokonać płatności poprzez system płatności PayU w serwisie cyfrowym (transfer dostępny w ciągu kilku minut) lub przelewem tradycyjnym na konto DJ Promotion (czas realizacji ok. 3 dni roboczych).
 2. Pod pojęciem transferu rozumie się sumę wartości w megabajtach (MB) umożliwiających pobranie plików.
 3. Niewykorzystany transfer przechodzi na kolejny okres abonamentu tylko w chwili, gdy Użytkownik dokona wpłaty w trakcie trwania bieżącego abonamentu lub nie dalej niż w ciągu 48 godzin od zakończenia obecnego okresu; decyduje czas wpływu na konto DJ Promotion (nie dotyczy w przypadku płatności PayU). W sytuacji, gdy wpłata przyjdzie po terminie użytkownik otrzyma tylko nowy pakiet transferu, a wielkość niewykorzystanego transferu z poprzedniego okresu ulegnie wyzerowaniu. W sytuacji, gdy wpłata przyjdzie w terminie do wielkości niewykorzystanego transferu zostanie dodana wielkość nowego transferu.
 4. O kończącym się okresie pakietu transferu Użytkownik zostanie powiadomiony przez system powiadomień w serwisie oraz drogą mailową.

Terminy realizacji transferów

 1. Wysokość dokonanej wpłaty poza systemem PayU (wybranej wg opcji np. D1, D2, D3, D1P, D2P lub D3P + legitymacja) będzie informacją dla DJ Promotion o wyborze transferu; aktywację konta po dokonaniu transferu DJ Promotion wykona natychmiast po wpłynięciu opłaty, w tzw. granicach godzin urzędowania, które podane są na stronie www.djpromotion.com.pl

Bonusy

Złożenie tygodniowego raportu w „Top Chart System” - 20 najpopularniejszych utworów odtwarzanych przez Użytkownika, upoważnia Go do otrzymania dodatkowego (bezpłatnego) bonusu transferu. Jest on przyznawany po upływie półrocznego okresu. Wejście do systemu raportowania odbywa się przez zakładkę „Charts” na stronie głównej DJ Promotion. Dane do logowania są takie same jak dane dostępowe do serwisu cyfrowego. Aktualna wielkość bonusu transferu wynosi 500MB

Rodzaje limitów transferu 

dla odnowień transferu i płatności realizowanych drogą tradycyjnego przelewu:
 D3 – transfer mały – do 500 MB - opłata miesięczna (30 dni kalendarzowych) 80.00 PLN
 D2 – transfer średni – do 1000 MB - opłata miesięczna (30 dni kalendarzowych) 115.00 PLN
 D1 – transfer max – do 1500 MB - opłata miesięczna (30 dni kalendarzowych) 155.00 PLN
 D3P – opłata półroczna (6 miesięcy x 30 dni kalendarzowych) - 410.00 PLN (wliczony rabat)
 D2P – opłata półroczna (6 miesięcy x 30 dni kalendarzowych) - 610.00 PLN (wliczony rabat)
 D1P – opłata półroczna (6 miesięcy x 30 dni kalendarzowych) - 820.00 PLN (wliczony rabat)
Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto.

dla odnowień transferu i płatności realizowanych poprzez swoje konto PROFIL w serwisie:
 D3 – transfer mały – do 500 MB - opłata miesięczna (30 dni kalendarzowych) 75.00 PLN
 D2 – transfer średni – do 1000 MB - opłata miesięczna (30 dni kalendarzowych) 110.00 PLN
 D1 – transfer max – do 1500 MB - opłata miesięczna (30 dni kalendarzowych) 150.00 PLN
 D3P – opłata półroczna (6 miesięcy x 30 dni kalendarzowych) - 400.00 PLN (wliczony rabat)
 D2P – opłata półroczna (6 miesięcy x 30 dni kalendarzowych) - 600.00 PLN (wliczony rabat)
 D1P – opłata półroczna (6 miesięcy x 30 dni kalendarzowych) - 810.00 PLN (wliczony rabat)
Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto.

 

Prawo do zmiany parametrów plików mp3

 1. Pliki umieszczone na serwerze dostarczane są w większości w oryginalnej postaci przygotowanej przez producenta danego nagrania. Są nie edytowane i nie zmasterowane przez DJ Promotion. Dlatego sporadycznie może być sytuacja, że plik będzie wymagał normalizacji z powodu mniejszej amplitudy nagrania, co Użytkownik może zrobić we własnym zakresie, jeśli ma taką wolę, bez naruszania integralności utworu.

Prawo do powtórnego pobrania pliku

 1. DJ Promotion nie gwarantuje stabilności łącza Użytkownika; w sytuacji, gdy nastąpi zerwanie pobierania Użytkownik ma prawo do reklamacji. W terminie 14 dni od pierwszego pobrania Użytkownik ma możliwość ponownego pobrania pojedynczego pliku lub paczki plików samodzielnie w swoim profilu. Po upływie tego terminu Użytkownik traci prawo do ponownego ściągnięcia pliku. DJ Promotion nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemu komputerowego użytkownika. Wszelkie jego wady i niedoskonałości Użytkownik winien usunąć we własnym zakresie, tak, aby nie utrudniało korzystania z serwisu.

Kto ma prawo do korzystania z serwisu

 1. DJ Promotion oświadcza, że nabył prawo od właścicieli umieszczanego w serwisie repertuaru do dostarczenia go użytkownikowi w serwisie. Do korzystania z serwisu uprawnieni są profesjonalni czynni zawodowo didżeje i prezenterzy muzyczni posiadający obywatelstwo polskie. Dla początkujących w zawodzie przeznaczona jest opcja ADEPT. Aby z niej skorzystać należy dokładnie opisać swój związek z muzyką, posiadany sprzęt, udział w kursach szkoleniowych i zdobyte już doświadczenie.  

Prawa autorskie i prawa pokrewne

 1. Przyznane użytkownikowi serwisu prawa do odtwarzania utworów pobranych z serwisu nie zwalnia od obligatoryjnego podpisania przez klub umowy z uprawnionymi organizacjami zbiorowego zarządzania, które – jako reprezentanci autorów, producentów i wykonawców - udzielają licencji na odtwarzane publicznie bezpośrednio dla klubów. Przy czym pod pojęciem „klub” rozumie się każdy obiekt, w którym odtwarzana jest publicznie muzyka. Definiuje to ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych: prawo autorskie – twórcom (art.16, 17 ustawy), prawo do artystycznego wykonania – artystom wykonawcom (art. 86 ustawy) oraz prawo do fonogramu – producentowi (art.94 ustawy).

 

Oświadczenie administratora w sprawie przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest DJ Promotion, które zobowiązuje się do przestrzegania stosownej ustawy odnośnie ochrony powierzonych danych osobowych, w szczególności nie będzie ich udostępniać osobom trzecim bez zgody zainteresowanych. Wyjątek stanowi art. 29 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych: art. 15 Par 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 89 poz. 555 z 1997 roku z późń. zmianami. Na stronie klauzula RODO DJ Promotion udostępniona jest informacja w sprawie RODO

Faktury VAT

 1. Obligatoryjnie użytkownik otrzymuje paragon. W przypadku chęci otrzymywania faktury VAT Użytkownik proszony jest o przesłanie pełnych danych firmy (pełna nazwa, adres, NIP) oraz upoważnia DJ Promotion do wystawiania jej i przesyłania w formie elektronicznej tj. w pliku PDF – wysyłania e-mailem pod podany przez użytkownika adres. Od tej pory uzytkownik będzie automatycznie dostawał wybrany na początku dokument sprzedaży.  Zmian można dokonywać drogą  pisemną przesyłając e-mail do DJ Promotion lub poprzez formularz kontaktowy. DJ Promotion nie ponosi odpowiedzialności za wadliwą pracę serwerów lub ustawienia poczty (anty spam) odbiorcy dokumentów. 

Płatności elektroniczne w serwisie

 1. Płatności można dokonywać także kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.  Wówczas odnowienie transferu nastąpi automatycznie w ciągu kilku minut. DJ Promotion nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie serwisu PayU, jednak dołoży starań w wyjaśnieniu i usunięciu ewentualnych problemów wynikłych z pracy tego serwisu. W przypadku nie zrealizowania płatności zwróci użytkownikowi należną wpłatę kanałami płatnosci PayU.